Series 100 Clutch Discs
Series 500 Clutch Discs


Series 600 Clutch Discs
Sintered Iron

McLeod Sintered Iron Disc 1955-2010 Ford V8


Sintered Iron Disc
  • 1955-2010 Ford V8
  • 1-3/8" x 10 Spline
  • 11" Diameter
  • $193.08
    Ships 12/14/16
    FREE Shipping

    Racing Clutch Discs