Front Brake Rotor Upgrade Kits
Rear Brake Rotor Upgrade Kits

Rear Brake Rotor Upgrade Kit 1965-67 Chevrolet Corvette C-2


Rear Brake Rotor Upgrade Kit
  • 1965-67 Chevrolet Corvette C-2
  • 1968-82 Chevrolet Corvette C-3
  • 11.75'' Diameter Rotors
  • SRP Drilled & Slotted Rotors
  • $195.54
    Ships 11/10/16
    FREE Shipping